625x493transparent
625x493transparent
1000x625 transparent

Projekt

Systém skládaných fixací bez vnějšího boxu

Funkce

Skládací fixace pro světlomety se zpevněním z plných plastů

Stohovatelná proložka

Objemová úspora ve vratné poloze 80 %

Ukládaný díl

Světlomety

Zákazník

Výrobce  automobilových světel